Home Tin tức Cuộc thi ảnh Người nước ngoài hay người dân thủ đô Praha?

Cuộc thi ảnh Người nước ngoài hay người dân thủ đô Praha?

Trung tâm cộng đồng Czech Photo đã công bố một cuộc thi nhiếp ảnh dành cho các nhiếp ảnh gia nghiệp dư Người nước ngoài hay người dân thủ đô Praha? Cuộc thi dành cho người di cư, thành viên của các dân tộc thiểu số sinh sống lâu năm ở Praha hoặc cho các nhiếp ảnh gia nghiệp dư quan tâm đến đề tài này. Tấm ảnh dự thi hoặc các tấm ảnh dự thi sẽ ghi lại cách bạn cảm nhận về dân tộc hoặc quốc tịch khác nhau và các khía cạnh văn hóa khác nhau. Bạn có thể gửi hình ảnh từ ngày 13. 7 đến ngày 23. 8 năm 2020. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở đây.