Home Tin tức Hỗ trợ cho Ukraine và công dân Ukraine

Hỗ trợ cho Ukraine và công dân Ukraine

Chúng tôi công bố yêu cầu của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, Cục chính sách tị nạn và di dân:

 

Chúng tôi muốn thông báo với quý vị rằng hiện nay chúng tôi đang đối mặt với số lượng lớn những người cần giải quyết các tình huống quan trọng trong cuộc sống của họ liên quan đến các sự kiện ở Ukraine.

Vì vậy, chúng tôi yêu cầu những người đang lên kế hoạch đến đây trong những ngày tới, liên lạc tới văn phòng dành người nước ngoài và thủ tục của họ không mang tính chất quan trọng hoặc khẩn cấp thì hãy xem xét hoãn lại và theo lịch trình hủy bỏ chỗ mình đã đặt qua cổng thông tin  các đơn từ của những người đang cần giải quyết các vấn đề khẩn cấp và cần hỗ trợ ngay lập tức được yêu tiên.

 

Cảm ơn quý vị rất nhiều.

 

Cục chính sách tị nạn và di dân