Home Tin tức Tư vấn trong giáo dục

Tư vấn trong giáo dục

META, o.p.s. – Cơ hội cho những người di dân trẻ cung cấp tư vấn chuyên nghiệp trong giáo dục, cho phụ huynh, trẻ em và người lớn. Tư vấn bao gồm hỗ trợ đăng ký tại trường tiểu học và trung học, tạo điều kiện giao tiếp với nhà trường, đi cùng nhân viên xã hội (hoặc tình nguyện viên) đến trường hoặc uỷ ban, hỗ trợ trong quá trình công nhận văn bằng trình độ học vấn, tư vấn chọn trường, thông tin về kỳ thi tuyển sinh và khóa học dự bị, nộp hồ sơ vào trường học và các dịch vụ khác.

Để đến tư vấn cần phải đặt lịch hẹn trước: e-mail: poradenstvi@meta-ops.cz.

Tư vấn diễn ra tại văn phòng META, V Tůních 10, 120 00 Praha 2 (tầng 1) vào những ngày:
Thứ hai 13:00 – 19:00
Thứ ba, thứ tư, thứ năm 10:00 – 17:00

Để biết thêm thông tin quý vị có thể truy cập vào trang web META, o.p.s. . //www.meta-ops.cz/poradenstvi-ve-vzdelavani