Home Tin tức Tin tức về các biện pháp phòng chống coronavirus

Tin tức về các biện pháp phòng chống coronavirus

Từ ngày 20 tháng 7 năm 2020, người lao động từ Bulgaria, Romania, Bồ Đào Nha và các quốc gia không nằm trong các quốc gia có rủi ro thấp sẽ được yêu cầu nộp test kiểm tra với kết quả âm tính cho chủ lao động của mình nếu họ đã ở lại ít nhất 12 giờ tại một trong những quốc gia này trong vòng 14 ngày qua. Test kiểm tra phải được thực hiện tại Cộng hòa Séc. Nếu họ không làm như vậy, họ sẽ không được phép đến nơi làm việc.

Người nước ngoài từ các nước thứ ba có quan hệ lâu dài với một công dân Séc sẽ có thể đến Cộng hòa Séc. Để có được xác nhận từ Bộ Ngoại giao, cần phải nộp một Bản tuyên bố danh dự về mối quan hệ, có thể được tải xuống tại đây. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Ngoại giao tại đây.