Home Tin tức Chúng tôi tặng khoá học ngoại khoá cho trẻ em – năm thứ hai bắt đầu

Chúng tôi tặng khoá học ngoại khoá cho trẻ em – năm thứ hai bắt đầu

Hội đồng trẻ em và thanh thiếu niên Séc (ČRDM) hợp tác với Quỹ Eduzměna đóng góp vào các hoạt động giải trí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống bằng cách sử dụng phiếu thưởng. Ngày 28/8, hệ thống Thành phố năng động cũng phát động lời kêu gọi phụ huynh có thể đăng ký nhận trợ cấp 2.000 CZK cho mỗi đứa trẻ ( dưới dạng bốn phiếu thưởng trị giá 500 korun.)

Dành cho ai:
  • Dành cho trẻ em từ 3-18 tuổi từ các gia đình sống tại Cộng hòa Séc nhận: trợ cấp nuôi con, trợ cấp chăm sóc, trợ cấp của cha mẹ nuôi hoặc trợ cấp chăm sóc nuôi dưỡng. Khi nộp đơn, cần phải đính kèm bản quét xác nhận của Sở lao động Cộng hòa Séc về việc phân bổ một trong những trợ cấp xã hội nêu trên
  • Dành cho trẻ em từ các gia đình Ukraine cư trú tại Cộng hòa Séc trên cơ sở thị thực với mục đích khoan dung hoặc thị thực bảo vệ tạm thời. Thị thực phải được kèm theo khi nộp đơn xin trợ cấp.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào trang web: Chúng tôi tặng khoá học ngoại khoá cho trẻ em