Home Tin tức Làm thế nào để giúp trẻ học từ xa

Làm thế nào để giúp trẻ học từ xa

Quý vị cần những lời khuyên về cách giúp con mình học từ xa? Học viện sư phạm quốc gia Cộng hòa Séc đã chuẩn bị trong tổng số 13 ngôn ngữ một bộ các khuyến nghị ngắn cho phụ huynh các học sinh nước ngoài về cách họ có thể hỗ trợ con của mình trong quá trình học từ xa. Khuyến nghị có thể được tìm thấy ở đây.