Home Tin tức Các khóa học tiếng Séc ở InBáze

Các khóa học tiếng Séc ở InBáze

InBáze sẽ khai giảng các khóa học tiếng Séc cho người lớn vào ngày 6 tháng 1

 

Lịch học:

Trình độ: khóa học nâng cao (B1)

Thời hạn: 1.2. đến 4.4. 2022 từ 9:00 đến 13:00 (thứ hai hàng tuần)

Địa điểm: InBáze, Legerova 50, Praha 2

Đăng ký TẠI ĐÂY https://forms.gle/m3F2EmbSPysk7wa67

 

Trình độ: người mới bắt đầu học lại và trung bình nâng cao (A2)

Thời hạn: 1.2. đến 5.4. 2022 từ 18:00 đến 20:00 (hai lần một tuần: thứ ba và thứ năm)

Địa điểm: AMIGA, Belgická 11, Praha 2

Đăng ký TẠI ĐÂY: https://forms.gle/ZkTKKLYdzz3Qw8AG7

 

Trình độ: người mới bắt đầu học lại và trung bình nâng cao (A2)

KHÓA HỌC CHỈ DÀNH CHO HỌC VIÊN KHÔNG NÓI NGÔN NGỮ XLA-VƠ.

Ngày: 17.01.2022 đến 25.03.2022 từ 18:00 đến 20:00 (hai lần một tuần: thứ hai và thứ sáu)

Địa điểm: InBáze, Legerova 50, Praha 2

Đăng ký TẠI ĐÂY: https://forms.gle/v3kMTUXJRfDjVi3q6