Home Tin tức Các cửa hàng tiếp tục được mở cửa

Các cửa hàng tiếp tục được mở cửa

Tình hình thuận lợi liên quan đến dịch bệnh covid-19 h tại Cộng hòa Séc đã cho phép từ thứ hai 27. tháng tư làn sóng tứ hai nới lỏng các biện pháp hạn chế. Trái với những giả định ban đầu, các cửa hàng tới 2.500 mét sẽ được mở sớm hơn ngoài trừ các trung tâm mua sắm lớn.

Kể cả cho đến ngày hôm nay khách hàng cũng không được phép thử quần áo trước khi mua, các phòng thay đồ sẽ bị vẫn đóng cửa. Ngược lại, giày dép có thể được thử, nhưng trước đó cần phải khử trùng tay, đi tất khi thử giày. Tương tự, có thể xem sách trong cửa hàng trước khi mua, nhưng một lần nữa, cần phải chú ý đến việc khử trùng tay nghiêm ngặt. Nước khử trùng sẽ được cung cấp bởi chủ cửa hàng trong tất cả các cửa hàng.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào trang web của Bộ Y tế.