Home Tin tức Cổng điện tử Inkluzivní škola

Cổng điện tử Inkluzivní škola

Bạn có thích tìm hiểu thêm về cách dạy tiếng Séc cho người nước ngoài và làm thế nào để hòa nhập học sinh chưa thạo tiếng Séc vào lớp học? Cổng điện tử Inkluzivní škola (Trường hội nhập) do tổ chức META quản lý tổ chức các hội thảo về đề tài này tại Praha và Brno không chỉ dành riêng cho giáo viên các trường mẫu giáo, phổ thông và trung học.

Cổng điện tử Trường hội nhập dành cho giáo viên, hiệu trưởng các trường học, trợ giảng, nhà tâm lý học và nhân viên xã hội, đây là những người tham gia vào quá trình hòa nhập các học sinh nước ngoài vào hệ thống giáo dục Séc và xã hội Séc. Cổng điện tử do tổ chức phi lợi nhuận META quản lý. Tổ chức META bắt đầu hỗ trở người nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập lao động từ năm 2004. META cũng hỗ trợ giáo viên và trường học khi họ cần giải quyết các nhu cầu cụ thể của trẻ em học sinh nước ngoài. Đối với người nước ngoài, META cung cấp dịch vụ tư vấn, tổ chức khóa học tiếng Séc và cả lớp phụ đạo nhờ có các tình nguyện viên. Đối với giáo viên, META soạn thảo các tài liệu lý thuyết và giảng dạy và tổ chức các hội thảo có chứng chỉ.

Xem thêm thông tin và lịch hội thảo cho học kỳ I của năm học 2019/2020 trên trang web của dự án.