Úvod Novinky Inkluzivní škola

Inkluzivní škola

Láká vás dozvědět se více o výuce češtiny jako druhého jazyka a možnostech začleňování žáků, kteří zatím neumí plynně česky, do třídního kolektivu? Portál Inkluzivní škola.cz nabízí nejen pro pedagogy mateřských, základních a středních škol semináře na toto téma, které budou probíhat v Praze a v Brně.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený zejména pro pedagogy, ředitele škol, asistenty pedagogů, psychology a sociální pracovníky, kteří se podílejí na začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého vzdělávacího systému a české společnosti. Je spravován neziskovou organizací META, o.p.s., která od roku 2004 podporuje cizince ve vzdělávání a pracovní integraci. Nabízí také podporu pedagogům a školám, pokud řeší specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cizincům nabízí poradenství, organizuje pro ně jazykové kurzy češtiny a díky dobrovolníkům i doučování. Pro pedagogy vytváří metodické a výukové materiály a pořádá akreditované semináře.

Na webových stránkách www.inkluzivniskola.cz naleznete další informace a nový rozvrh na první pololetí školního roku 2019/2020.