Home Tin tức Các khoá học tiếng Séc tại ICP

Các khoá học tiếng Séc tại ICP

Học kỳ mới của các khóa học tiếng Séc đã đến! Quý vị cũng muốn cải thiện tiếng Séc của mình trong năm mới? Trong bài viết này, quý vị sẽ tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về các khóa học được cung cấp, các quy tắc tham gia và quy trình đăng ký.
Đăng ký vào các khóa học tiếng Séc cho học kỳ mùa xuân năm 2022 sẽ được mở từ ngày 17 đến 23 . 1. 2022.