Home Tin tức Toà thị chính thủ đô Praha thay đổi giờ mở cửa của mình

Toà thị chính thủ đô Praha thay đổi giờ mở cửa của mình

Từ thứ hai tuần sau, ngày 16 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới, Tòa thị chính thủ đô Praha đang điều chỉnh giờ mở cửa và chuyển chương trình nghị sự với công chúng sang văn phòng đối tác. Tòa thị chính Mới trên Quảng trường Mariánské đã đóng cửa cho công chúng kể từ ngày 13 tháng 3. Tòa nhà văn phòng mới trên Quảng trường Kafka cũng bị đóng cửa.

Toà nhà Škoda

Giờ làm việc từ tuần sau Toà trị chính trong toà nhà Škoda giới hạn giờ làm việc chỉ vào thứ tư, chỉ từ 13:00  đến 16:00 giờ.

Phòng nộp hồ sơ chính trong toà nhà Škoda sẽ hoạt động từ 8:00 đến 16:00 giờ trong phòng đăng ký hiện tại và cửa đăng ký sẽ được sửa đổi.

Máy tính tiền sẽ tiếp tục được vận hành tại cửa số 10, từ 8:00 đến 16:00 giờ.

Để thanh toán tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt có sẵn trong các máy thanh toán tự động tại sảnh.

 

Đăng ký bằng lái xe và xe

 

Chương trình đăng ký bằng lái xe và đăng ký xe sẽ hoạt động với một số lượng cửa bị hạn chế trong Trung tâm thương mại Vyšehrad.

 

Đăng bằng lái xe

Nơi làm việc: Trung tâm thương mại Vyšehrad, Praha 4 – Na Pankráci 1685 / 17,19

Giờ làm việc: thứ hai đến thứ năm, từ 8:00 đến 16:00 giờ, thứ sáu từ 8:00 đến 11:00 giờ.

 

Đăng ký xe

Giờ làm việc: thứ hai và thứ tư rút ngắn xuống 16:00 giờ, các ngày khác không thay đổi.

Nơi làm việc: Trung tâm thương mại Vyšehrad, Praha – Na Pankráci 1685 / 17,19

Praha 3 – Jarov, Osikova 2

Praha 9 – Vysočany, Na Výběžku 11

Praha 10 – Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88

Praha 6 – Radimova 39 – vì lý do kỹ thuật tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới

 

Đồ bị mất và thất lạc:

Karoliny Světlé 5, Praha 1

Chỉ mở vào thứ tư từ 13:00 đến 16:00 giờ.

Để biết thêm thông tin ở đây.