Home Tin tức Các biện pháp phòng ngừa lúc đăng ký tuyển sinh vào trường tiểu học cho năm học 2020/2021

Các biện pháp phòng ngừa lúc đăng ký tuyển sinh vào trường tiểu học cho năm học 2020/2021

Liên quan đến coronavirus và bệnh COVID-19, đến các biện pháp khẩn cấp của chính phủ để bảo vệ dân, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao ban hành các biện pháp tổ chức đăng ký đi học bắt buộc trong năm học 2020/2021. Việc đăng ký tuyển sinh sẽ diễn ra vào tháng 4 và không có sự hiện diện cá nhân của trẻ em ở trường.

Việc đăng ký đi học bắt buộc sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật nhưng từ bỏ một số thủ tục truyền thống. Nó sẽ diễn ra trong thời hạn theo luật Giáo dục, tức là từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/4/2020.         

Hiệu trưởng nhà trường quy định thời gian đăng tuyển sinh vào năm đầu tiên của giáo dục cơ bản theo Luật Giáo dục (§ 36 odst. 4).

Theo quan điểm của các biện pháp khẩn cấp trên, tình hình yêu cầu:

1) tổ chức đăng ký tuyển sinh không có sự hiện diện cá nhân của trẻ em ở trườngNếu có thể ưu tiên việc đăng ký tuyển sinh không có sự hiện diện cá nhân của người đại diện theo pháp luật của trẻ tại trường (hòm thư điện tử, email có chữ ký điện tử), hoặc tuỳ theo trường hợp cụ thể trực tiếp đến trường hoặc qua thư;

2) quy định một khoảng thời gian đủ dài trong giới hạn theo luật Giáo dục quy định để nhận đơn đăng ký tuyển sinh, tức từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/4/2020.

Nguồn: //www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?lang=1