Home Tin tức Chú ý! Những thay đổi tiếp theo trong các biện pháp của chính phủ!

Chú ý! Những thay đổi tiếp theo trong các biện pháp của chính phủ!

Ngày 20.3. đã có sự thay đổi trong thời gian dành riêng cho người cao niên trên 65 tuổi.

Từ nửa đêm sẽ có sự thay đổi về thời gian dành riêng cho người cao niên trên 65 tuổi và người khuyết tật đặc biệt năng có người đi kèm để mua sắm tại cửa hàng thực phẩm, hàng vệ sinh, mỹ phẩm và các mặt hàng dược phẩm khác sẽ từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng.

Các bộ trưởng ngày hôm nay đã thông qua dự thảo luật cho phép gia hạn trợ cấp điều dưỡng cho các bậc phụ huynh chăm sóc con cái ở nhà.

Một lần nữa, các điều kiện cho công nhân làm việc xuyên biên giới đã được thắt chặt. Từ thứ bảy ngày 21 tháng 3, những người đi lại qua biên giới để làm việc (được gọi là người đi lại) sẽ phải nộp một tài liệu đặc biệt, cái gọi là sổ công nhân xuyên biên giới, khi qua biên giới. Đây là sổ mà quý vị nhận được trực tiếp tại biên giới và cảnh sát sẽ đóng dấu khi qua biên giới.

Chi tiết về tất cả các biện pháp trong thông cáo báo chí

nguồn: facebook Văn phòng Chính phủ Cộng hòa Séc