Home Tin tức Chú ý! Tại Trung tâm hội nhập Praha có sự thay đổi!

Chú ý! Tại Trung tâm hội nhập Praha có sự thay đổi!

Vào đầu tháng 7, Trung tâm hội nhập Praha (ICP) đã đóng cửa chi nhánh ở Praha 4 – Pankrác, ở Praha 12 – Modřany và ở chợ SAPA.

Bạn có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Trung tâm hội nhập Praha tại chi nhánh ở Praha 1 – Muzeum, ở Praha 13 – Lužiny và ở Praha 14 – Rajská zahrada.

Xem thông tin liên hệ của từng chi nhánh trên trang web của Trung tâm hội nhập Praha.