Home Tin tức Tổng quan về các biện pháp hiện tại từ SIMI

Tổng quan về các biện pháp hiện tại từ SIMI

SIMI đã chuẩn bị cho quý vị một tờ rơi với các biện pháp hiện tại về COVID-19, trong đó qúy vị sẽ tìm thấy thông tin về việc đeo khẩu trang, khi nào lệnh cấm di chuyển tự do và tất cả các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp không cần áp dụng.