Home Tin tức Khóa học tiếng Séc một năm

Khóa học tiếng Séc một năm

Bạn muốn học tại một trường trung học phổ thông ở Cộng hòa Séc, nhưng chưa biết tiếng Séc tốt? Tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ Meta, o.p.s. đã chuẩn bị khóa học một năm cho bạn. Ngay cả những người không sống ở Praha cũng có thể đăng ký. Điều kiện bắt buộc duy nhất là tốt nghiệp trường tiểu học. Việc giảng dạy sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại Praha 3. Khóa học miễn phí.
Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở đây.