Home Tin tức Chương trình tháng 12 của Trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài

Chương trình tháng 12 của Trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài

Trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài (CIC) cung cấp các sự kiện thường xuyên và không thường xuyên mỗi tháng, ai cũng có thể chọn được cho mình! Thứ ba thuộc về CLB Phụ nữ và CLB Tây Ban Nha, vào thứ tư, bạn có thể nói tiếng Séc về các chủ đề khác nhau trên CLB truyền thống Blablaland hoặc CLB thảo luận và vào thứ năm thực hành tiếng Anh. Hãy đồng hành cùng CIC vào dịp Giáng sinh, vào thứ năm, ngày 5. 12, tại Hội thảo Nghệ thuật Giáng sinh, ngày 7 tháng 12, chuyến tham quan về phong tục Mùa Vọng và quá khứ của Séc đến Kouřimi hoặc nướng bánh Giáng sinh Séc ngày 12 tháng 12.