Home Tin tức Thuế thu nhập cá nhân năm 2019

Thuế thu nhập cá nhân năm 2019

Tác giả: Petr Zíka

Mặc dù nghĩa vụ khai thuế sẽ rơi vào đầu năm tới, nhưng hiện tại là thời điểm hợp lý để bắt đầu chuẩn bị và tìm hiểu tin tức trước. Điều này không chỉ liên quan đến hộ kinh doanh cá thể, mà cả cho công nhân viên, nói một cách chuyên nghiệp là những người lao động (làm việc) phụ thuộc. Ngoài người kinh doanh và công nhân lao động ra, việc khai thuế liên quan đến những ai có thu nhập riêng, ví dụ như văn nghệ sĩ. Chúng ta gọi chung là cá nhân hoạt động sinh lợi độc lập (OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné – doanh nghiệp). Tuy nhiên hầu hết câu hỏi thường xuyên chúng ta hay đặt ra là công nhân viên nộp bảng khai thuế nào. Và tại sao?

Câu trả lời như sau: Mỗi công nhân viên có thể tự khai thuế riêng. Chủ lao động tổng kết bảng lương cả năm cho từng công nhân, mà họ có một hoặc nhiều công việc kéo dài cả năm và không có bất kỳ thu nhập nào khác, trường hợp công nhân viên vào làm giữa năm và có giấy xác nhận việc làm của chủ lao động trước. Tờ này gọi là GIẤY CHỨNG NHẬN thu nhập chịu thuế từ việc làm, khấu trừ các khoản tạm ứng cho thuế thu nhập và lợi thế về thuế theo Luật số 586/1992 Sb., về thuế thu nhập, như đã sửa đổi (sau đây gọi là „luật“) cho năm 2019. Mẫu đơn này quý vị tìm thấy trên trang web này, mẫu đơn này rất quan trọng cho mọi đối tượng nộp thuế, cho những người đã lao động một phần trong năm hoặc cả năm.

Và khi nào chủ lao động không được trừ thuế cho công nhân và công nhân viên phải tự trả thuế? Trường hợp đó xảy ra khi người công nhân ký hợp đồng với nhiều chủ lao động hoặc khi người công nhân có những khoản thu nhập tính thuế khác ngoài công việc phụ thuộc. Để không rắc rối quá mức, chúng ta sẽ nêu vài ví dụ.

 

1. Công nhân viên làm một hoặc nhiều công việc cho một chủ.

Trong trường hợp này chủ lao động sẽ lo hết. Dĩ nhiên công nhân viên có quyền yêu cầu Giấy chứng nhận nói trên (hoặc nhiều giấy chứng nhận, nếu có nhiều công việc) và tự đi làm thuế.

2. Công nhân viên cùng thời điểm làm nhiều việc cho nhiều chủ.

Trong trường hợp này người công nhân tự xin Giấy chứng nhận của từng chủ lao động và tự đi làm thuế.

 

Trong cả hai trường hợp quý vị có thể tự khai thuế, sau đó tự in hoặc tự gửi thư điện tử qua cổng thông tin Bộ Tài chính CH Séc.

Đây là dạng khai thuế đơn giản và tên chính thức gọi là TỜ KHAI thuế thu nhập cá nhân cho người chỉ có thu nhập từ hoạt động phụ thuộc từ các nguồn tại CH Séc (cả thuế cho cá nhân không cư trú CH Séc.

Nếu người công nhân có thu nhập nào khác, ví dụ như thu nhập từ việc cho thuê bất động sản hoặc lãi từ kinh doanh, phần trăm từ cổ phần v.v., cá thể đó sẽ tự nộp thuế. Trường hợp này phức tạp hơn một chút, nhưng hiện tại cổng thông tin Bộ Tài chính sẽ chỉ dẫn cho quý vị cách điền. Quý vị dùng trang web trên, mẫu đơn gọi là TỜ KHAI thuế thu nhập cá nhân theo luật số 586/1992 Sb., về thuế thu nhập, như đã sửa đổi (sau đây gọi là „luật“) cho kỳ tính thuế (năm dương lịch) hoặc một phần của năm.

Những người kinh doanh (OSVČ) tất nhiên tự nộp thuế như đã nêu trên. Để tránh những hiểu nhầm và thông tin không chính xác, phải cần thiết trình bày từng trường hợp cụ thể và rõ ràng theo thực tế.

Mức thuế khoán (thuế cố định) cho năm 2019 đang thay đổi, cụ thể là gấp đôi so với năm 2018. Nghĩa là sao? Chi tiêu lãi suất cố định được quy định theo mục §7/7 luật về thuế thu nhập. Chi phí cố định thực sự là chi phí được tính theo tỷ lệ phần trăm từ thu nhập. Đây là những chi phí hư cấu hợp pháp trên thực tế mà cá nhân (doanh nghiệp) có thể yêu cầu và do đó làm giảm thu nhập của mình xuống 30-80%, ngay cả khi cá nhân đó không có chi phí, và vì vậy cá nhân không phải đóng thuế từ 30-80% này. Vì thế cá nhân chỉ nộp thuế từ số tiền còn lại.

Lời khuyên đầy trách nhiệm là nên sử dụng các mức thuế khoán. Sau đây là các mức thuế khoán cho năm 2019.

• 80% (tối đa 1.600.000 Kč/năm) – thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, quản lý lâm nghiệp và nước, thu nhập từ buôn bán thủ công,

• 60% (tối đa 1.200.000 Kč/năm) – thu nhập từ thương mại,

• 40% (tối đa 800.000 Kč/năm) – thu nhập khác từ kinh doanh,

• 30% (tối đa 600.000 Kč/năm) – từ thu nhập cho thuê

Có nghĩa là ví dụ một thợ hồ có giấy phép kinh doanh sẽ khấu trừ 800 000 Kč chi phí từ 1 triệu làm ra cho năm 2019 và cơ sở tính thuế của anh ta chỉ còn là 200 000 Kč. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết phân loại đúng các hoạt động của mình. Trong khi đó một doanh nghiệp bán dịch vụ điện thoại, không có chi phí nào khác ngoài điện thoại và xe hơi, anh ta có thể khấu trừ 60% cố định, bác sĩ hoặc luật sư được khấu trừ chỉ 40% cố định. Trong trường hợp này chúng ta hãy tuân thủ theo luật pháp chứ không theo logic.

Thật vậy, những thực tế nêu trên rất làm hài lòng cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ ở nước ta. Cuối cùng phải đề cập đến hai sự thật mà nó thường là chủ đề tranh chấp.

Chúng ta hãy nên nhớ rằng nếu lãi suất vượt quá 1 triệu korun trong 12 tháng liên tiếp, chúng ta phải đăng ký nộp thuế VAT (DPH – thuế giá trị gia tăng). Không tính theo lịch dương lịch, nhưng ví dụ từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019. Với việc đăng ký dạng thuế này, người kinh doanh không có trách nhiệm làm kế toán kép hoặc đơn, hồ sơ thuế hiện tại là đủ, hoặc hồ sơ thu nhập và chi phí cho mục đích xử lý thuế DPH. Nếu chúng ta (đã là người trả thuế DPH) vượt quá 2 000 000 Kč, tất nhiên chúng ta có thể sử dụng tỷ lệ cố định liên quan tương ứng đến hoạt động.

Nếu chúng thu nhập 3 500 000 Kč, chúng ta có thể sử dụng tỷ lệ cố định, nhưng chỉ với số tiền được quy định theo tỷ lệ phần trăm từ hai triệu kuron. Cụ thể thợ hồ như đã nêu trên sử dụng tổng chi phí 80%, anh ta khấu trừ 1 600 000 Kč từ số tiền đó. Do đó số tiền 2 000 000 Kč xác định giới hạn tối đa mức cố định, chứ không phải số tiền mà chúng ta có thể sử dụng thuế khoán. Mức này không có giới hạn.