Home Tin tức Buổi thuyết giảng với đề tài thẻ lao động

Buổi thuyết giảng với đề tài thẻ lao động

Quý vị đang ở Cộng hòa Séc bằng thẻ lao động hay quý vị đang cân nhắc thể loại cư trú này? Hiệp hội vì hội nhập và di dân (SIMI) đang tổ chức một buổi thuyết giảng dành cho người di cư với chủ đề: Thẻ lao động – điều gì cần lưu ý.

Hãy đến và tìm hiểu về các quyền lợi của mình là gì và điều gì nên đề phòng. Ai là chủ lao động không đáng tin cậy? Trong những điều kiện nào quý vị có thể thay đổi công việc của mình? Quý vị phải đáp ứng những thời hạn nào? Luật sư của SIMI sẽ giải thích mọi thứ và trả lời các câu hỏi của quý vị.

Thời gian: Thứ ba ngày 22. 2. 2022 từ 18 giờ đến 20 giờ.

Địa điểm: Langhans, Člověka v tísni, Vodičkova 707/37, 110 00 Praha
Buổi hội thảo sẽ diễn ra bằng tiếng SÉC. Tham gia là MIỄN PHÍ.

Đăng ký qua ostranska@migrace.com.

Buổi thuyết giảng này là một phần của dự án Praha hội nhập và dành cho những người di cư đang sống hoặc làm việc tại Praha. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang và Facebook SIMI.