Home Tin tức Thông tin dành cho người lao động nước ngoài

Thông tin dành cho người lao động nước ngoài

Chính phủ đã phê chuẩn nghị quyết liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới. Người nước ngoài (công dân từ các nước thứ ba) với

  • thị thực ngắn hạn cho mục đích lao động
  • thị thực ngắn hạn cho các mục đích theo mùa
  • thị thực cho mục đích cư trú trên 90 ngày cho các mục đích theo mùa, hoặc
  • thị thực lao động đặc biệt,

mà thị thực hết hạn sau ngày 12 tháng 3 năm 2020 và người chủ lao động đàm phán với họ về việc gia hạn mối quan hệ lao động hoặc mối quan lao động mới, thời hạn xuất cảnh được kéo dài đến ngày 16 tháng 9 năm 2020; đồng thời, hiệu lực của giấy phép lao động được gia hạn.

Chi tiết có thể được tìm thấy ở đây.