Home Tin tức Quý vị hãy sử dụng các dịch vụ và tư vấn trực tuyến!

Quý vị hãy sử dụng các dịch vụ và tư vấn trực tuyến!

Trung tâm hội nhập Praha và các tổ chức phi chính phủ đang điều chỉnh dịch vụ của họ trước tình trạng khủng hoảng. Mới cung cấp tư vấn pháp lý và xã hội trực tuyến! Quý vị cũng có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến khác, chẳng hạn như thực hành tiếng Séc trực tuyến hoặc các hoạt động khác cho trẻ em và người lớn.

Quý vị muốn biết thêm thông tin? Hãy liên lạc với họ qua điện thoại hoặc e-mail.

Thông tin đầy đủ và liên lạc có thể  tìm thấy trên trang web của họ và trên Facebook. Chúng tôi đã liệt kê các liên kết hữu ích nhất.