Home Tin tức ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC TIẾNG SÉC

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC TIẾNG SÉC

Đăng ký vào khóa học mùa thu 2020 như thế nào?

Đăng ký khóa học tiếng Séc mới đến rồi! Có phải bạn quan tâm đến học tiếng Séc ở Trung tâm hội nhập Praha không? Trong bài viết này chúng tôi khuyên bạn nên làm gì để đăng ký được!

Giống như các học kỳ trước bây giờ việc đăng ký cũng có ba bước. Tại vì có quá nhiều người quan tâm đến đi học khoá học bây giờ thì thời gian sẽ không quyết định về việc sự đăng ký thành công nữa. Một điều mới là bây giờ hệ thống đăng ký tự chọn ai ngẫu nhiên từ các người xin học.

Chúng tôi đã diễn tả các phần của việc đăng ký ở dưới.