Home Tin tức Thay đổi giờ làm việc của Bộ Nội vụ

Thay đổi giờ làm việc của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ sẽ điều chỉnh giờ làm việc từ ngày 23/ 12/ 2020 đến ngày 1/1/ 2021. Sẽ chỉ có một chi nhánh được mở cửa tại Praha, đó là phòng cư trú dành cho người nước ngoài Cigánkova 1861/2 Praha 4 – Chodov. Giờ làm việc duy nhất là các ngày: 23, 28 và 30/12. Những ngày này sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nhưng chỉ dành cho những người đã đặt lịch trước và những vấn đề đặc biệt không thể hoãn lại. Các chi nhánh khác sẽ đóng cửa trong những ngày này. Quý vị có thể tìm thêm thông tin, bao gồm giờ làm việc của chi nhánh ở Chodov trên trang web.