Home Cần xử lý Thị thực và cư trú Các liên kết và thông tin liên hệ hữu ích

Các liên kết và thông tin liên hệ hữu ích

Bạn cần nhiều thông tin hơn? Hãy luôn luôn dựa vào các nguồn tin tin cậy và thông tin chính thức mà thôi!

Trang web

Hãy sử dụng sự giúp đỡ miễn phí!

Bạn có khúc mắc với cư trú của mình? Bạn cần tư vấn? Bạn có thể tìm gặp các trung tâm hội nhập và tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ, nơi thường cung cấp sự giúp đỡ và tư vấn xã hội, pháp lý và các lĩnh vực khác miễn phí.

Đường dây điện thoại hỗ trợ thông tin dành cho người nước ngoài

Bạn cũng có thể sử dụng đường dây điện thoại hỗ trợ bằng tiếng Việt Nam và tiếng Mông Cổ.

Đường dây điện thoại hỗ trợ bằng tiếng Mông Cổ

ĐT: 733 67 66 67, hoạt động một tuần hai lần vào 9–11g và 14–16g thứ hai và thứ tư.

Đường dây điện thoại hỗ trợ bằng tiếng Việt

ĐT: 605 99 99 69, hoạt động một tuần ba lần vào 9–12g và 14–17g thứ hai, thứ tư và thứ sáu.

Đường dây SOS giúp đỡ nạn nhân buôn bán người và bị bóc lột lao động

ĐT: 800 077 777 (miễn phí), hoạt động vào 12-20g thứ tư bằng tiếng Séc, tiếng Nga, tiếng Rumani/Moldavia. Ngoài giờ làm việc của đường dây bạn có thể để lại lời nhắn trên máy ghi âm.

Đường dây chống tham nhũng cho người nước ngoài

ĐT: 974 847 704

Đường dây phục vụ mục đích thông báo tất cả các hình thức hành động tham nhũng mà người nước ngoài gặp phải, ví dụ như khi đi giải quyết vấn đề cư trú. Đường dây phục vụ các cuộc gọi bằng tiếng Séc và tiếng Anh vào 8-17g thứ hai và thứ tư, 8-15g thứ ba và thứ năm, và 8-14g thứ sáu. Ngoài giờ làm việc ra bạn có thể để lại lời nhắn trên máy ghi âm. Nhân viên tổng đài sẽ xử lý vào ngày hôm sau. Bạn có để lại lời nhắn bằng tiếng gì cũng được.

Đường dây điện thoại cung cấp miễn phí các thông tin về kỳ thi tiếng Séc

ĐT: 800 400 469

Đường dây cung cấp thông tin bằng tiếng Séc, tiếng Anh và tiếng Nga về việc luyện thi. Thời gian làm việc của đường dây điện thoại là 10-18g thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ sáu.