Home Tin tức Điều tra dân số

Điều tra dân số

Cuộc điều tra dân số được thực hiện ở Cộng hòa Séc mười năm một lần kể từ năm 1869 và là một nguồn thông tin độc đáo về cuộc sống ở nước ta. Cuộc điều tra dân số cũng sẽ diễn ra vào năm 2021. Dữ liệu thu được đặc biệt quan trọng đối với việc lập kế hoạch và các biện pháp để làm cho cuộc sống ở Cộng hòa Séc tốt hơn. Ví dụ, để giúp đảm bảo năng lực trong các cơ sở y tế hoặc trường mẫu giáo, trong việc tạo ra các biện pháp phòng chống lũ lụt cho lực lượng cứu hỏa trong quá trình can thiệp, hoặc trong việc thiết lập các kết nối xe lửa và xe buýt. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được đảm bảo, vì chỉ dữ liệu thống kê tóm tắt mớiđược công bố.

 

Điều tra dân số năm 2021 bắt đầu vào ngày 27/ 3/ 2021 và cũng áp dụng cho người nước ngoài có mặt tại Cộng hòa Séc, ngoại trừ các nhà ngoại giao hoặc những người nước ngoài có thời gian cư trú ngắn hạn đến 90 ngày. Quý vị sẽ có thể tham gia trực tuyến một cách an toàn và dễ dàng trên trang web www.scitani.cz, nơi có sẵn bản mẫu điều tra dân số điện tử hoặc trong ứng dụng di động. Bất kỳ ai không tham gia điều tra trực tuyến đến ngày 9/4 có nghĩa vụ pháp lý từ ngày 17/4 đến ngày 11/ 5/ 2021 điền và gửi mẫu điều tra bằng giấy.