Home Tin tức Phải làm gì khi gia đình vĩnh viễn trở về Ukraine

Phải làm gì khi gia đình vĩnh viễn trở về Ukraine

Trung tâm Đa văn hóa Praha đã chuẩn bị thông tin rõ ràng dành cho những người giúp đỡ các gia đình từ Ukraine, cách thức tiến hành nếu gia đình quay trở về Ukraine.

Trong trường hợp vĩnh viễn trở về Ukraine:

Những người có hộ chiếu sinh trắc học phải đến KACPU(trung tâm khu vực hỗ trợ người tị nạn), những người không có hộ chiếu sinh trắc học phải đến nơi làm việc của BNV OAMPtừ huỷ bỏ sự bảo vệ tạm thời.

Cần hủy bỏ bảo hiểm y tế, chỉ cần bằng văn bản gửi đến địa chỉ của chi nhánh VZP. Theo Lex Ukraine II sẽ ngừng hoạt động, sau khi hết 150 ngày kể từ khi được cấp quyền bảo vệ tạm thời và người tị nạn từ Ukraine dùng bảo hiểm nhà nước có thể sẽ có một khoản nợ phát sinh. Điều này có thể ngăn cản việc cư trú hợp pháp ở Cộng hòa Séc trong tương lai.

Trẻ em bắt buộc phải đi học phải hủy đăng ký khỏi trường nếu trẻ đã đăng ký vào một trong các trường học ở Séc. Nếu trẻ không được gửi đến trường, sẽ có nguy cơ bị Phòng bảo vệ xã hội – pháp lý trẻ em điều tra. Ngoài ra trong trường hợp hủy đăng ký thì có thể cung cấp ngay lập tức một chỗ trống cho trẻ em khác đến từ Ukraine.

Bảo vệ tạm thời cũng có thể được huỷ bỏ tại Tổng lãnh sự quán ở Lviv.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang web migraceonline.cz.