Home Tin tức Các biện pháp hiện tại và sự di chuyển giữa các huyện

Các biện pháp hiện tại và sự di chuyển giữa các huyện

Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp đến ngày 28/ 3/ 2021, kể từ hôm nay (thứ hai, ngày 1/ 3), các quy định về di chuyển tự do hoặc bán lẻ sẽ được thắt chặt và các trường học đã bị đóng cửa trở lại.

Thông tin về các biện pháp hiện hành bằng tiếng Séc và tiếng Anh có thể được tìm thấy trên các trang web của Bộ Nội vụ Cộng hòa SécChính phủ Cộng hòa Séc.

 

Bộ Nội vụ cũng đã chuẩn bị một danh sách các câu hỏi thường gặp và câu trả lời về hạn chế di chuyển giữa các quận, huyện. Thông tin hiện tại, bao gồm các mẫu đơn cần thiết và các mẫu tuyên bố danh dự cho các mục đích đi lại cần thiết, có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc bằng tiếng Séctiếng Anh.

 

Tổng quan về các biện pháp hiện nay:

Tất cả các biện pháp hiện nay được áp dụng và đồng thời việc thắt chặt sẽ diễn ra từ ngày 1/3/2021:

  • ngay cả bên ngoài khu vực xây dựng của thành phố, bắt buộc phải đeo ít nhất khẩu y tế hoặc mặt nạ phòng độc
  • trong các cửa hàng và phương tiện giao thông công cộng cần phải đeo mặt nạ phòng độc, không thể đeo 2 khẩu trang như trước nữa.
  • nhân viên phải luôn có thiết bị bảo hộ tại nơi làm việc, trừ khi họ ở một mình tại nơi làm việc
  • lệnh cấm rời khỏi huyện hoặc thủ đô Praha khi không có lý do đặc biệt (chẳng hạn như đi công tác hoặc đi khám bệnh). Praha được coi là một tổng thể, vì vậy quý vị có thể di chuyển ở các quận khác của thành phố. Việc kiểm tra ngẫu nhiên sẽ diễn ra trên toàn lãnh thổ. Nếu quý vị có lý do đặt biệt để rời huyện – quận, quý vịphải chứng minh lý do đó bằng cách sử dụng mẫu đơn đã điền (xem liên kết đến các mẫu ở trên).
  • việc di chuyển bị hạn chế hơn nữa: chỉ cho phép các chuyến đi cần thiết (ví dụ như mua sắm), các chuyến đi đến thiên nhiên và thể thao (chỉ với các thành viên trong một hộ gia đình và không được phép rời khỏi huyện – quận)
  • một số cửa hàng và dịch vụ khác đã bị đóng cửa (cửa hàng bán vải, thợ khóa, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo trẻ em và những cửa hàng khác)
  • đóng cửa các trường học dành cho học sinh lớp 1 và lớp 2 và các trường mẫu giáo
  • khuyến cáo đóng cửacác sân chơi ngoài trời dành cho trẻ em.