Home Tin tức Hệ thống đăng ký đơn giản hơn cho việc kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú

Hệ thống đăng ký đơn giản hơn cho việc kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú

Từ ngày 2 tháng 1 năm 2024 hệ thống đăng ký mới cải tiến việc kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú sẽ được triển khai. Đăng nhập vẫn trực tuyến trên trang web, nhưng việc đăng ký giờ đây sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều. Quý vị không còn cần phải theo dõi ngày kiểm tra trên trang web nữa.

Quý vị có thể đăng ký bất cứ lúc nào mà không bị bất kỳ hạn chế nào. Trong quá trình đăng ký, quý vị điền vào biểu mẫu và có thể chọn trường (hoặc một số trường) nơi quý vị muốn tham gia kiểm tra. Ngay sau khi có chỗ trống tại trường đã chọn, đơn đăng ký sẽ tự động được tạo ra và quý vị sẽ nhận được xác nhận. Nhà trường sẽ liên hệ với quý vị và cả hai sẽ cùng nhau hoàn thành đơn đăng ký kiểm tra. Quý vị sẽ nhận được ngày đi kiểm tra theo thứ tự ngày đăng ký.

Đồng thời, quý vị có thể theo dõi liên tục có bao nhiêu thí sinh đang chờ ngày kiểm tra trước mình. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web của Viện Sư phạm Quốc gia Cộng hòa Séc.