Home Tin tức KACPU sẽ dưới sự quản lý của Bộ Nội vụ

KACPU sẽ dưới sự quản lý của Bộ Nội vụ

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, sự điều phối Trung tâm hỗ trợ khu vực giúp đỡ Ukraina (KACPU) sẽ dưới sự quản lý của Bộ Nội vụ.

KACPU tiếp tục hoạt động ở tất cả các khu vực của Cộng hòa Séc và cung cấp hỗ trợ cho những người chạy trốn khỏi cuộc xung đột vũ trang ở Ukraina do Liên bang Nga gây ra, với việc nộp đơn xin bảo vệ tạm thời và cung cấp chỗ ở trong trường hợp một nhóm người cụ thể không được đảm bảo chỗ ở. Do thiếu chỗ ở KACPU Praha sẽ không hỗ trợ tìm chỗ ở.

Các chi nhánh KACPU luôn mở cửa ít nhất vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu trong giờ hành chính, được công bố trên trang web chính thức của Cổng thông tin dành cho người nước ngoài.

Mới đây một số các địa điểm được chọn cũng cung cấp chỗ ở ngắn hạn. Những người đang chờ KACPUmở cửa hoặc những người đang chờ được bảo vệ tạm thời và không có chỗ ở riêng có thể sử dụng khả năng này. Những nơi cung cấp chỗ ở ngắn hạn mở cửa 24/7 ở Praha, Brno và Ostrava