Home Tin tức Cứ người thứ bảy sống tại Praha là người nước ngoài

Cứ người thứ bảy sống tại Praha là người nước ngoài

Bài viết: IPR Praha, được chỉnh sửa

Số lượng người nước ngoài đã đăng ký cư trú tại Praha đã vượt quá 200.000 vào năm ngoái. Nhìn chung, người nước ngoài chiếm hơn 15% tổng số cư dân Praha. Một nghiên cứu phân tích được xuất bản bởi Viện Kế hoạch và Phát triển (IPR Prague) đã lập bản đồ nhân khẩu học chủ yếu là các hoạt động kinh tế của người nước ngoài tại thủ đô.

Theo kết quả, hoạt động kinh tế của người nước ngoài cao hơn đáng kể so với mức “trung bình của người dân Thủ đô”. Điều này chủ yếu là do nhân khẩu học và thành phần xã hội, nhưng đặc biệt là mục đích lưu trú của họ, thường là công việc mới. Tuổi trung bình của họ cũng đóng một vai trò quan trọng. Trong khi độ tuổi trung bình của người nước ngoài EU là khoảng 39 tuổi, trung bình đối với công dân nước thứ ba thấp hơn và gần 35 tuổi. Do đó, người nước ngoài giảm tuổi trung bình của người dân Thủ đô Praha, những người sẽ ở trong khoảng từ 43 đến 44 tuổi nếu không có người nước ngoài.

Người nước ngoài ngày nay là một phần quan trọng của dân số Praha và là nguồn lao động không thể thiếu. Họ cũng đang trở thành một phần ổn định của dân số Praha trong tương lai. Sự ổn định này đặc biệt cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, vì tình trạng thất nghiệp ở Praha đang ở mức thấp trong lịch sử.

Phân tích cho thấy số công dân từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu là 1/3 tổng số của tất cả người nước ngoài. 2/3 còn lại là công dân từ các nước thứ ba. Trong số các quốc gia EU, Slovakia là quốc gia đại diện nhiều nhất với 31,5 nghìn công dân, chủ yếu là do sự phát triển lịch sử. Số lượng công dân của Bulgaria và Romania cũng đang tăng nhanh. Trong số các quốc gia khác, Ukraine từ lâu đã đứng hàng đâu. Có hơn 51.000 công dân của đất nước này ở Praha, Nga với 24.000, Việt Nam với 13.000 và Hoa Kỳ, nơi có hơn 6.000 công dân Mỹ sống ở Praha. Gần 50% người nước ngoài đã có vĩnh trú tại Praha, điều này khẳng định sự ổn định của dân số Praha  đặc biệt quan trọng liên quan đến tiềm năng lực lượng lao động.