Úvod Novinky Každý sedmý obyvatel Prahy je cizinec

Každý sedmý obyvatel Prahy je cizinec

Text: IPR Praha, redakčně upraveno

Počet cizinců, kteří mají registrovaný pobyt na území Prahy, překročil v loňském roce 200 tisíc osob. Celkově tak cizinci tvoří více než 15 % všech obyvatel Prahy. Analytická studie, jíž publikoval Institut plánování a rozvoje (IPR Praha), demograficky zmapovala především ekonomické aktivity cizinců v hlavním městě.

Podle výsledků je ekonomická aktivita u cizinců výrazně vyšší než u „průměrného Pražana“. Je to dáno zejména demografickým a sociálním složením, ale zejména účelem jejich pobytu, jímž bývá nejčastěji nové zaměstnání. Důležitou roli hraje i jejich věkový průměr. Zatímco věkový průměr cizinců ze zemí EU je zhruba 39 let, u cizinců ze třetích zemí je průměr nižší a blíží se 35 rokům. Cizinci tak snižují průměrný věk obyvatel Prahy, který by se bez nich pohyboval mezi 43 a 44 lety.

Cizinci jsou dnes významnou součástí pražské populace a nezbytným zdrojem pracovní síly. Zároveň se také stávají i stabilní součástí budoucí pražské populace. Tato stabilizace je nutná zejména k zajištění potřeb trhu práce, jelikož nezaměstnanost v Praze je na historickém minimu.

Z analýzy vyplývá, že počet občanů ze zemí Evropské unie tvoří 1/3 všech cizinců. Zbylé 2/3 tvoří občané z tzv. třetích zemí. Mezi zeměmi EU je v Praze nejpočetněji zastoupeno Slovensko s 31,5 tisíci občanů, což je dáno zejména historickým vývojem. Rovněž velmi rychle roste počet občanů Bulharska a Rumunska. Z ostatních zemí je v čele dlouhodobě Ukrajina. V Praze se nachází víc než 51 tisíc občanů této země, dále Rusko s 24 tisíci, Vietnam se 13 tisíci a USA, kdy v Praze žije více než 6 tisíc amerických občanů. Téměř 50 % cizinců má v Praze již trvalý pobyt, což potvrzuje stabilitu této pražské populace významnou zejména ve vztahu k potenciálu pracovní síly.