Home Tin tức Thay đổi luật pháp từ tháng 1 năm 2019

Thay đổi luật pháp từ tháng 1 năm 2019

Chúng tôi đã soạn thảo một danh sách các thay đổi trong lĩnh vực lao động và an sinh có hiệu lực từ 1/1/2019 mà bạn nên tham khảo thêm.

TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TĂNG

Có một điều tích cực là lương tối thiểu sẽ tăng lên 13.350 cua-ron/tháng (từ 12.200 cua-ron), tiền lương tối thiểu cho một tiếng bây giờ sẽ là 79,80 cua-ron.

TIỀN LƯƠNG HƯU TĂNG

Các khoản lương hưu cũng được tăng đồng loạt, bao gồm cả các khoản lương phụ theo Quy định điều phối của Liên minh châu Âu hoặc theo các hiệp ước an sinh xã hội quốc tế. Việc tăng lương sẽ do Cục Bảo hiểm Xã hội Séc tự động thực hiện, vì vậy không cần phải nộp đơn xin. Thông tin về việc tăng lương sẽ được gửi về qua đường bưu điện.

KINH DOANH CÁ THỂ (OSVČ) – THAY ĐỔI KỲ HẠN THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Từ năm mới, kỳ hạn thanh toán tiền tạm ứng cho bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm ốm đau sẽ từ mùng 1 đến cuối tháng cần trả tiền tạm ứng. Trước đó có thể trả tiền tạm ứng đến ngày 20 của tháng sau. Nếu bạn bị nợ tiền bảo hiểm ốm đau, bạn có thể thanh toán bù đến cuối tháng sau mà không bị phạt.

Nếu việc kinh doanh cá thể của bạn là công việc phụ và thu nhập của bạn không cao (cơ số thuế từ 78.476 cua-ron/năm trở lên phải tham gia bảo hiểm hưu trí), thì từ năm mới bạn có thể liên hệ với Phòng Bảo hiểm Xã hội xã để xin cắt nghĩa vụ trả tiền tạm ứng cho bảo hiểm hưu trí.

GIẤY NGHỈ ỐM ĐIỆN TỬ (ELEKTRONICKÁ NESCHOPENKA)

Trong giai đoạn đầu tiên của quá trình điện tử hóa giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, từ 1/1/2019 chủ sử dụng lao động có thể xem trên mạng các thông tin về việc nghỉ ốm của nhân viên của mình (đặc biệt là nghỉ từ khi nào đến khi nào). Chỉ cần chủ lao động đăng ký vào cổng điện tử ePortál của Cục Bảo hiểm Xã hội Séc (dùng phương tiện để xác định danh tính, ví dụ như hòm thư điện tử).

CÁC THAY ĐỔI KHÁC

Từ 1/1 các mức lương của cán bộ trong ngành dịch vụ công cộng, quản lý hành chính công và dịch vụ dân sự, mức bồi thường cho tai nạn nghề nghiệp và ốm đau nghề nghiệp đã tăng, ngoài ra cũng có những sự thay đổi trong lĩnh vực chi trả trợ cấp khi khó khăn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web của Bộ Lao động và Xã hội.

Để hỏi về trường hợp cụ thể, hãy liên hệ với các nhân viên xã hội và luật sư của Trung tâm hội nhập Prahacác tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận. Họ sẽ tư vấn cho bạn miễn phí.