Úvod Novinky Změny v zákonech od ledna 2019

Změny v zákonech od ledna 2019

Připravili jsme pro vás seznam změn v oblastech zaměstnávání a sociálního zabezpečení platných od 1.1.2019, o kterých je dobré vědět.

 

NAVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY

Velkým pozitivem je navýšení minimální mzdy na částku 13 350 Kč za měsíc (z původních 12 200 Kč), minimální hodinová mzda je nyní tedy 79,80 Kč.

 

NAVÝŠENÍ DŮCHODŮ

Rovněž dochází k plošnému navýšení všech důchodů, a to i tzv. dílčích, které byly přiznány podle koordinačních Nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky a není tedy třeba o něj žádat. Informace o navýšení vám bude zaslána poštou.

 

OSVČ – ZMĚNA SPLATNOSTI ZÁLOH

Lhůta pro splatnost záloh na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění se nově prodlužuje na celý měsíc, na který se záloha či pojistné platí. (Dříve bylo nezbytné uhradit zálohu vždy do 20. dne v měsíci). Vznikne-li vám dluh na pojistném na nemocenské pojištění, můžete ho nově doplatit do konce dalšího měsíce bez sankce.

Pokud provozujete vedlejší samostatnou činnost a dosahujete malých příjmů (daňový základ zakládající účast na důchodovém pojištění je 78 476 Kč ročně), můžete se nově od tohoto roku obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení s žádostí o zrušení povinnosti platit zálohy na důchodové pojištění.

 

ELEKTRONICKÁ NESCHOPENKA

V rámci první fáze elektronizace pracovní neschopnosti mohou od 1.1.2019 zaměstnavatelé on-line zjistit informace o pracovní neschopnosti svého zaměstnance (zejména od kdy do kdy trvá). Postačí, když se zaměstnavatel přihlásí do ePortálu ČSSZ (s využitím prostředků k ověření identity, jako je např. datová schránka).

 

DALŠÍ ZMĚNY

Dále od 1. ledna došlo k navýšení platových tarifů ve veřejných službách a správě a státní službě, zvýšení náhrad za pracovní úraz a nemoc s povolání a dále také došlo ke změnám v oblasti vyplácení pomoci v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro konkrétní informace ohledně vaší konkrétní situace se neváhejte obrátit na sociální pracovníky a právníky Integračního centra Praha a nevládních neziskových organizací, kteří Vám poskytnou bezplatné poradenství.