Home Tin tức Hỗ trợ và cứu trợ của nhà nước liên quan đến dịch coronavirus

Hỗ trợ và cứu trợ của nhà nước liên quan đến dịch coronavirus

Liên quan đến dịch coronavirus và ban bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ đang đưa ra hỗ trợ và cứu trợ cho các doanh nghiệp và người lao động và các thực thể kinh tế khác. Chúng tôi đã chọn những phần quan trọng nhất cho quý.

  • Nhà nước cũng sẽ trợ giúp tài chính cho các khoản thu nhập bị mất (được gọi là trợ cấp điều dưỡng) cho những người kinh doanh cá thể, sau khi áp dụng biện pháp đặc biệt của chính phủ, chăm sóc trẻ em từ 6 đến 13 tuổi với điều kiện thành viên thứ hai trong gia đình không nhận được trợ cấp điều dưỡng là 424 korun mỗi ngày. Bộ Công Thương sẽ trả tiền trên cơ sở tuyên bố thông qua văn phòng kinh doanh thành phố.
  • Những người kinh doanh cá thể được miễn các khoản thanh toán bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu và đóng góp cho chính sách việc làm của nhà nước, bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm y tế công cộng thứ từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2020.
  • Bảng kê khai thuế thu nhập có thể được nộp đến ngày 1 tháng 7 năm 2020 mà không bị phạt, không phải chứng minh các lý do liên quan đến coronavirus.
  • Cứu trợ liên quan đến việc nộp báo cáo kiểm soát.
  • Miễn tạm ứng tháng 6 với thuế thu nhập cá nhân và pháp nhân. Khoản tạm ứng tháng 6 (tức là khoản tạm ứng thứ hai cho người trả tiền hàng quý và khoản tạm ứng đầu tiên cho người trả tiền nửa năm) sẽ không phải thanh toán.
  • Bảng kê khai thuế mua bất động sản có thể được nộp muộn nhất vào ngày 31. 8. 2020 mà không có nguy cơ bị phạt.
  • Đưa ra institutu Loss carryback (hiệu lực hồi tố mất thuế) cho cả thuế thu nhập cá nhân và pháp nhân cho năm 2020 sẽ được hoàn lại trong tờ khai thuế cho năm 2019 và 2018.
  • Đình chỉ nghĩa vụ ghi lại doanh tu điện tử cho các thực thể trong tất cả các giai đoạn của EET trong thời gian khẩn cấp và ba tháng sau đó.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Công Thương và trên trang web của Văn phòng Chính phủ Cộng hòa Séc.

Nếu cần thiết, hãy tư vấn trực tuyến qua các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận và Trung tâm hội nhập Praha.