Úvod Novinky Podpora a úlevy ze strany státu v souvislosti s epidemií koronaviru

Podpora a úlevy ze strany státu v souvislosti s epidemií koronaviru

V souvislosti s epidemií koronaviru a zavedením krizového stavu, zavádí vláda podporu a úlevy pro podnikatele a zaměstnance a další ekonomické subjekty. Vybrali jsme pro vás ty nejzásadnější z nich.

  • Finanční příspěvek za ušlý výdělek (tzv. ošetřovné) ve výši 424 korun za den bude vyplaceno také OSVČ (osobám samostatně výdělečně činným), které pečují o děti 6 až 13 let. Příspěvek bude vyplácen Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu.
  • OSVČ se v době od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění.
  • Daňové přiznání k dani z příjmu bude možné podat bez sankce do 1. července 2020, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
  • Jsou zavedený také úlevy v souvislosti s podáním kontrolního hlášení.
  • Dochází k prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
  • Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020.
  • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
  • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a na stránkách Úřadu vlády ČR.

V případě potřeby využijte online poradenství nevládních neziskových organizací a Integračního centra Praha.