Home Tin tức Hãy đọc cuốn cẩm nang về an toàn lao động

Hãy đọc cuốn cẩm nang về an toàn lao động

Một ê-kíp gồm các nhân viên của ba tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ người nước ngoài đã cùng nhau hợp tác và soạn ra “Cuốn cẩm nang dành cho người nước ngoài và nhân viên ngành trợ giúp” dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của mình. Cụ thể là các tổ chức sau đây: Organizace pro pomoc uprchlíkům (Tổ chức giúp đỡ người tị nạn), Sdružení pro integraci a migraci (Hiệp hội vì hội nhập và di cư) a Multikulturní centrum Praha (Trung tâm đa văn hóa Praha).

Cuốn cẩm nang đặt ra mục tiêu tạo điều kiện cho người nước ngoài hội nhập vào xã hội Séc, ngăn chặn sự phân biệt đối xử và đảm bảo nguyên tắc quyền bình đẳng cho tất cả mọi người không kể quốc tịch. Tài liệu này chủ yếu tập chung vào chủ đề lao động như an toàn lao động, đòi tiền lương, phụ nữ và phụ huynh của trẻ nhỏ trên thị trường lao động, và cả kinh doanh và các chủ đề khác. Cuốn cẩm nang cũng có danh bạ với các thông tin liên hệ quan trọng và phụ lục bao gồm các mẫu đơn khác nhau.

Bạn có thể tải về cuốn cẩm nang bằng tiếng Séc, tiếng Anh và tiếng Nga từ trang web migrace.com.