Úvod Novinky Přečtěte si manuál Bezpečná práce

Přečtěte si manuál Bezpečná práce

Tým pracovníků 3 nevládních neziskových organizací pomáhajících cizincům dal hlavy dohromady a vytvořil na základě svých mnohaletých zkušeností Manuál pro cizince a pracovníky v pomáhajících profesích. Konkrétně jde o následující organizace: Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení pro integraci a migraci a Multikulturní centrum Praha.

Dokument si klade za cíl usnadnit integraci cizinců do české společnosti, předcházet jejich diskriminaci a zajistit princip rovnosti práv všech bez ohledu na státní příslušnost. Manuál je zaměřen především na pracovní témata, jako je bezpečnost práce, vymáhání dlužné mzdy, ženy a rodiče malých dětí na trhu práce, ale i podnikání a další. Součástí jsou také adresář s důležitými kontakty a přílohy v podobě různých vzorů podání.

Manuál je k dispozici na webových stránkách migrace.com v českém, anglickém a ruském jazyce.