Úvod Akce Centrum pro integraci cizinců slaví 20 let!

Centrum pro integraci cizinců slaví 20 let!

 Neziskové organizaci Centrum pro integraci cizinců (CIC) je letos  už 20 let. Oslavme to společně na benefičním koncertu 15. června 2023 ve Vinohradském  pivovaru s Kadé chim a Pohřební kapelou. 

S mottem „Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany“ začal CIC v roce 2003  poskytovat integrační služby pro cizince. Nejprve šlo o sociální poradenství, postupně ale na  potřeby klientů začaly navazovat další služby. V současnosti tak kromě témat jako je pobytový  status či sociální zabezpečení pomáhá CIC klientům například se zapojením na trh práce, dětem a teenagerům se vstupem do školního systému či nastávajícím maminkám s přípravou  na porod a následnou zdravotní péčí v české nemocnici. Propojení s dobrovolnickým  programem pak napomáhá navazování kontaktů mezi cizinci a českou majoritou, osvojování  místních zvyků a tréninku češtiny. 

Znalost jazyka je samozřejmě nedílnou součástí integrace do společnosti. V kurzech CIC se  čeština vyučuje prostřednictvím nízkoprahové metodiky, která umožňuje účast všem  zájemcům nehledě na jejich mateřský jazyk. Z dlouholeté praxe také vychází originální  učebnice, které vytváří lektorský a metodický tým CIC – naposledy například soubor materiálů  Česky raz dva, který vznikl v reakci na příchod velkého množství ukrajinských žáků a byl  distribuován do škol v rámci projektu Učebnice pro Ukrajinu

„Jsme rádi, že můžeme už 20 let být součástí procesu pomoci cizincům v České republice.  Srdečně vás zveme na naši narozeninovou oslavu – benefiční koncert ve Vinohradském  pivovaru 15. června od 19:00,” říká ředitelka organizace Anna Marie Vinařická. Výtěžek z  benefičního koncertu půjde na podporu služeb a aktivit pro klienty CIC.