Úvod Akce Integrační centrum Praha zve na City Integration Labs

Integrační centrum Praha zve na City Integration Labs

Ve dnech 30.10. a 6.11. 2018 se uskuteční tzv. City integration labs organizované Integračním centrem Praha v rámci mezinárodního projektu INTEGRA. Cílem setkání bude vytvoření základních strategických doporučení pro Prahu na příští 2-3 roky na základě výsledků hodnocení města v oblasti integrace cizinců, které se uskutečnilo v rámci téhož projektu. Tato doporučení se budou týkat dvou nejpravděpodobnějších scénářů vývoje migrační situace v Praze, s ohledem na měnící se počet migrantů a jejich přistup k bydlení, službám a na pracovní trh. Pozornost bude věnována také tématům a problémům identifikovaným v rámci provedeného hodnocení města, včetně sociální inkluze migrantů a jejich vzájemnému soužití s majoritou.  Na základě výsledků obou setkání bude vytvořena tzv. City Integration Agenda, ve které budou shrnuta konkrétní doporučení, která budou následně brána v potaz při přípravě akčních plánů současné Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců i její nové verze, která vejde v platnost v lednu 2022.

Na setkání jsou zváni experti na témata související s integrací (zaměstnanost, vzdělávání, rozvoj města, bezpečnost, atd.), zástupci neziskového sektoru pracujícího s migranty, migrantských organizací, magistrátu hl. m. Prahy, městských částí i dalších aktérů na poli integrace cizinců.

V případě zájmu o účast na jednom z celodenních setkání (případně obou) kontaktujte prosím Integrační centrum Praha na e-mailové adrese metodik@icpraha.com.

Setkání se uskuteční v Praze v prostorách Domu národnostních menšin a budou honorovaná.

Více viz: