Úvod Novinky Dotační program na podporu aktivit integrace cizinců

Dotační program na podporu aktivit integrace cizinců

skoduv_palac

Hlavní město Praha vyhlásilo dotační program HMP: Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024. Podpořeny budou 1) Aktivity  na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce a také 2) Publikační činnost, audio/video nahrávky související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze.

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je stanovena od 30. 10. do 10. 11. 2023 včetně.

Podrobnosti výzvy, zejména podmínky i formulář žádosti včetně dalších dokumentů (šablony pro povinné přílohy apod.) naleznete na portálu hlavního města Prahy.

Informační seminář pro žadatele

Magistrát hlavního města Prahy pořádá pro žadatele o dotaci v programu podpory integrace cizinců i v programu podpory oblasti národnostních menšin (který byl rovněž vyhlášen) informační seminář.

Kdy: 16. 10. 2023 od 16 hodin ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1 (2. patro, místnost č. 201)