Úvod Novinky Hl. m. Praha pořádá mezinárodní konferenci k oblasti vzdělávání

Hl. m. Praha pořádá mezinárodní konferenci k oblasti vzdělávání

Praha uspořádá ve dnech 14. – 15. 6. 2018 v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Husově ulici 20 v Praze 1 mezinárodní konferenci ke vzdělávání dětí migrantů na území hl. m. Prahy „Integrace na školách – sdílení příkladů dobré praxe“, která se koná pod záštitou pana Jana Wolfa, radního hl. m. Prahy.

Své zkušenosti, inovativní přístup a příklady dobré praxe do Prahy přijedou sdílet zástupci evropských vzdělávacích institucí a škol,  které aplikují v praxi osvědčené i zcela nové vzdělávací modely a kladou důraz na inkluzi a úspěšnou integraci dětí migrantů.  Bude představen způsob inkluze dětí migrantů v Helsinkách (Finsko), zabývat se budeme programem na podporu výuky německého jazyka v reakci na migrační procesy v Rakousku, v další prezentaci poradkyně pro celostátní politiku vzdělávání migrantů představí systém v Nizozemsku, dozvíme se o šancích na úspěšnou školní kariéru žáků-cizinců v Belgii díky vzdělávacím příležitostem v raném věku a dále bude představen pohled MŠMT ČR na danou problematiku.

Konference je určena především zástupcům zřizovatelů škol, městských i krajských samospráv, odborů školství a dále ředitelům a jejich zástupcům a pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ na území hl. m. Prahy a dalších měst a krajů a poskytuje příležitost sdílet své dosavadní zkušenosti a dozvědět se o dobré praxi v zahraničí. Konference je též určena zástupcům MHMP, MČ, NNO, zástupcům migrantů a dalším.

Na realizaci konference se podílejí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), META, o.p.s. a též organizace Nová škola, o.p.s.