Úvod Novinky Hlavní město Praha vyhlásilo grantové řízení na integraci cizinců

Hlavní město Praha vyhlásilo grantové řízení na integraci cizinců

V termínu od 31. října do 12. listopadu mohou neziskové organizace působící v oblasti integrace migrantů, městské části hl. m. Prahy a v určitých případech i fyzické osoby podávat své projekty v rámci vyhlášeného grantového řízení hl. m. Prahy „Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“.

Projekty je možné podávat ve dvou programech. Program číslo 1 se všeobecně zaměřuje na podporu projektů zaměřených na kulturní, společenské a osvětové aktivity, jazykové vzdělávání a komunitní aktivity. Program číslo 2 pak nabízí podporu projektům vztahujícím se k publikační činnosti související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze. Projekty podané ve vyhlášených programech musí být v souladu s aktualizovanou Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a rovněž z ní vycházejícím dvouletým Akčním plánem Koncepce na roky 2018-2018.

Podmínky grantového řízení i formulář pro podání žádosti o dotaci jsou zveřejněné na tomto odkazu na webových stránkách hl. m. Prahy.

Bližší informace k vyhlášenému grantovému řízení Vám poskytne Mgr. Jan Janoušek, specialista integrace cizinců MHMP (tel.: 236 00 5251, e-mail: jan.janousek@praha.eu).

Budeme se těšit na Vaše projekty!