Úvod Novinky Kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga

Kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga

Nezisková organizace META nabízí druhý ze dvou kurzů pro dvojjazyčné asistenty pedagoga. Kurz proběhne od 4. 3. do 10. 6. 2019. Jedná se o komplexní vzdělávací program, po jehož absolvování budou asistenti schopni efektivně pomáhat dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se vzděláváním, s osvojením češtiny a se začleněním do třídního kolektivu. Stanou se kompetentními spolupracovníky učitelů a partnery pro rodiče dětí a žáků s OMJ. Chcete se dozvědět více o práci asistenta pedagoga? Podívejte se na příběh Eleny.

Kurz bude probíhat v Praze a od účastníků se očekává dobré zvládnutí českého jazyka (alespoň na úrovni B1) a jednoho cizího jazyka, vzdělání potřebné pro vykonávání práce asistenta pedagoga nebo ochotu vzdělávat se dál. Rozsah kurzu je celkem 63 vyučovacích hodin.  Kurz bude pro účastníky zdarma

Kontakt
Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Hanu Víznerovou.
tel.: 608 956 542
e-mail:
viznerova@meta-ops.cz

Odkaz na další informace a registraci na kurz naleznete na webových stránkách METy.