Úvod Novinky Lex Ukrajina II –  přehled změn

Lex Ukrajina II –  přehled změn

Od 28. 6. 2022 platí některé změny v právní úpravě zákonů, které se souborně označují Lex Ukrajina, jež příchozím z Ukrajiny v souvislosti s ruskou invazí umožňují požádat o dočasnou ochranu v jakémkoliv státě EU (kromě Dánska).

Změny

Udělení dočasné ochrany a právní postavení držitelů:

 •   Žádost o dočasnou ochranu je však možné podat pouze v jedné zemi, udělením i žádostí (!) v jiné zemi EU dočasná ochrana v ČR zaniká.
 •  Držitelé i žadatelé o dočasnou či mezinárodní ochranu v ČR či jiném státě EU nebudou moci na zastupitelských úřadech požádat o jakýkoliv typ víza či pobytového oprávnění (studijní, pracovní atd.)
 • Přechod na jiné pobytové oprávnění není možný (kromě sloučení rodiny).
 • K podání žádosti o udělení dočasné ochrany je třeba předložit doklad o ubytování (kromě uprchlíků, kterým bylo ubytování zajištěno orgánem krizového řízení). Může se použít prohlášení majitele nebo oprávněného uživatele nemovitosti, nájemní smlouva atd. Podpis majitele nebo oprávněného uživatele nemusí být ověřen.
 • Změnu pobytu na území ČR je třeba hlásit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů. Týká se to změny pobytu delší než 15 dnů. Pokud se držitel DO nezdržuje na ohlášené adrese déle než 15 dní, může mu být zrušen údaj o hlášeném pobytu v informačním systému MV (a ovlivnit výplatu dávek, školní docházku dětí atd.) Více zde.

Zdravotní pojištění:

 • Držitel dočasné ochrany (pokud za něj pojištění neplatí zaměstnavatel) mezi 18 – 65 lety je po 150 dnech od udělení dočasné ochrany považován za samoplátce a musí si hradit komerční pojištění, nebo být evidován na Úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání.
 • Mnoho Ukrajinců je zaměstnáno na DPP do 10 000 Kč, takže za ně zaměstnavatel pojištění neplatí a budou si jej muset hradit sami – další důvod požadovat regulérní pracovní smlouvu s platbou pojištění a dalších odvodů.
 • Osoby s invalidním důchodem nebo osoby na mateřské a rodičovské dovolené budou postupovat podle pokynů na webu VZP, který bude za tímto účelem vytvořen.
 • Další možností je být evidován na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání.
 • Studenti ve věku 18 – 26 let studující na středních či vysokých školách v ČR i na Ukrajině (počítá se i online studium) jsou považováni za nezaopatřené osoby a pojištění platit nemusí.
 • Při odjezdu na Ukrajinu (na více dní) je možné nahlásit pojišťovně, že dotyční nepobývají na území ČR, pojištění nemusí hradit, ale nemohou ani čerpat služby veřejného zdravotnictví ČR. Při trvalém odjezdu zpět na Ukrajinu je povinnost se ze zdravotního pojištění odhlásit. Při neodhlášení může vzniknout dluh vůči ČR, který brání dalšímu pobytu v zemi.

Humanitární dávka:

 • Nárok na humanitární dávku nemá ten, kdo pobývá v zařízení, kde je mu bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny.
 • Vyplácení humanitární dávky by podle pozměňovacího návrhu poslance Mariana Jurečky (Lex Ukrajina III., čeká se na podpis prezidenta) mělo pokračovat, ale částka se sníží na částku životního minima 4250 Kč pro dospělého a 3050 Kč pro dítě.
 • O přidělení humanitární dávky se rozhoduje individuálně, týká se osob bez zaměstnání či jiných příjmů.

Příspěvek pro solidární domácnosti poskytující ubytování:

 • Ještě se čeká na vyhlášení, vyplácení červenec – prosinec bude vyhlášeno nařízením vlády.
 • Bude možné získat příspěvek pro solidární domácnost a zároveň ubytovaní mohou přispívat na energie.
 • Výše příspěvku se bude měnit podle toho, zda půjde o spolubydlení (3000 Kč/os, maximálně 3 osoby) a nebo poskytnutý samostatný byt (5 tis. Kč na 1 osobu, 9 tis. Kč na 2 osoby, 12 tis. Kč na 3 osoby, 14 tis. Kč na 4 osoby a 15 tis. Kč na 5 osob).
 • Poskytnutý byt musí být neobývaný (ve smyslu bez nájemníka), nebo sloužil držitelům dočasné ochrany. Je to primárně ochrana, aby nebyli vystěhováváni potřební čeští nájemníci.

Zdroj: migraceonline.cz

Informace v ukrajinštině naleznete na facebooku migraceonline.cz.

Українська версія тут: https://bit.ly/3AdYm6H