Úvod Novinky „Osobní brand“ cizince v podnikání i v zaměstnání

„Osobní brand“ cizince v podnikání i v zaměstnání

Text: Valery Senichev

Foto: CIC

 

Otázka pracovního uplatnění má v pražském Centru pro integraci cizinců (CIC) dlouholetou tradici. Zároveň i to, co funguje několik let, je třeba modernizovat. Rozvoj oborů ovlivňuje naši práci a je nutné propojovat klasickou práci s životopisem a motivačním dopisem o další prvky, které v sobě skrývají techniky koučinku, kariérového poradenství i práci psychologa.

Proto se 7. června v Komunitním centru Žižkov uskutečnil unikátní workshop. Zúčastnili se cizinci z řad klientů CIC, mimo jiné účastníci letošního projektu Ateliér talentů zaměřeného na kreativní dovednosti lidí.

 

Otázky kariéry a profesního rozvoje jsou důležité pro všechny z nás, nehledě na to, odkud pocházíme. U cizinců, kteří se teprve orientují v pro ně nové společnosti, může být tento úkol náročnější než pro ,,domorodce”.

CIC využil spolupráce s Petrou Drahoňovskou, zkušenou kariérovou koučkou a specialistku na osobní brand člověka na trhu práce. Petra je navíc zajímavá tím, že polovinu roku tráví v Čechách a další polovinu v Latinské Americe. Rozvíjí kariérové poradenství v Mexiku, Guatemale a v jiných zemích a považuje se za globálního nomáda.

Vznikl tedy nápad na workshop se zaměřením na pracovní uplatnění cizinců. Zaměřil se zejména na to, jak zjistit, zda pracovat ve firmě nebo začít pracovat ,,na sebe”, jak učinit ze statusu cizince přínos. Výhodu, která ho pozitivně odliší od ostatních. Dále se workshop věnoval tématu tzv. osobního brandu a jak svůj brand používat při propagaci svých dovedností.

Na začátku workshopu proběhlo kolečko očekávání. V něm se opakovaly dotazy jako: Jak rozjet svůj projekt, aby bylo vidět, že je můj? Jak zjistit, jestli je pro mě správnou cestou podnikání nebo práce na ,,klasický“ pracovní poměr? Jak ,,vybudovat” pozitivní image sebe samotného? A jak použít brand v pracovních vztazích?

 

Brand neznamená věhlas

Řešilo se také, z čeho se skládá osobní brand a jak ho prakticky uchopit: Když se řekne osobní brand, mnohé napadnou různé top známé tváře. V IT např. Steve Jobs, ve fyzice Stephen Hopkins, ve fotbale Lionel Messi nebo Mick Jagger v muzice apod. Být známý však v oblasti osobního brandu není vše. Často špičkou v oboru nemusí být veřejně známá osobnost, ale člověk, který se věnuje medicíně, práci s mládeží, vytváření umělé inteligence, fotografování nebo jiným činnostem.

Podle Petry Drahoňovské osobní brand tvoří několik elementů, které jsou navzájem propojené: dovednosti a znalosti, talent, hodnoty, vášeň, vize, forma prezentace, jedinečnost. Při tvorbě brandu se současně prolínají dvě oblasti: jak vidíme sebe sama my samotní a toho, jak nás vidí ostatní.

Co může pomoci ujasnit si, co patří do vašeho osobního brandu? V prvé řadě se zaměřte na to, co vám jde, může pomoci, pokud se zamyslíte nad vizí toho, co vás může naplňovat. Důležité je, abyste byli v různých pracovních situacích ideálně konzistentní, co se propagace sebe a svých dovedností a schopností týká. V pracovních vztazích mají personalisté často určitou představu o brandu svých zaměstnanců a při pohovorech hledají s touto představou shodu. I proto workshop provázely praktické ukázky, aplikace na zlepšení on-line komunikace a konkrétní tipy, jak má vypadat životopis.

 

Odlišnost výhodou

Důležitou otázkou bylo zejména: ,,Jak ve svůj prospěch požít, že jsme cizinci?”

Jeden z účastníků správně uvedl, že existuje i spousta pozitivních stereotypů o různých národech, např. že Italové jsou vášniví, proto když si chce Ital otevřít restauraci, předpokládá se, že bude vášnivým kuchařem.

Odlišně znějící jméno a přízvuk může být v některých případech také výhodou. Je to věc, která vás odliší, a učiní vás dobře zapamatovatelným. V Česku je mnoho lidí, kteří se jmenují Jan nebo mají příjmení Čermáková, ale co se stane, když se budete jmenovat jinak?

V rozhodování o vaší kariérní cestě může také pomoci, když se zamyslíte nad tím, v čem máte expertní znalosti: např. v čem vynikáte a co je váš talent? U čeho se rádi zapomenete? Co je vaší vášní?

Zaměřte se na to, čemu věříte. Co jsou vaše hodnoty a co je pro vás v životě a v práci důležité. Stojí za to si říct, že mít jinak znějící jméno a přízvuk není handicapem, ale faktorem, který nám může posloužit k prospěchu a učinit z nás zapamatovatelného jedince, který svou disciplínou a pílí může skvěle reprezentovat nejen sebe, ale i svůj původ, a ukázat tak přínos cizinců v České republice.

Více o workshopu a dalších aktivitách a kurzech naleznete na stránkách www.cicpraha.org