Úvod Novinky Návštěva saské ministryně

Návštěva saské ministryně

V listopadu loňského roku proběhlo v prostorách coworkingového centra Sněmovní 7 setkání se saskou Zemskou ministryní pro rovnost a integraci (Die Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration) – paní Petrou Köpping. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Města a inkluzivní strategie, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci s partnery za podpory Evropského sociálního fondu – Operačního programu zaměstnanost.

Ve všech partnerských krajích projektu Města a inkluzivní strategie probíhá mapování a evaluace existujících integračních strategií a podpora vzniku a realizace cílených integračních opatření, která přihlížejí k potřebám jednotlivých regionů. Dosud nabyté zkušenosti jasně potvrzují, že integrace je průřezová oblast, která vyžaduje spolupráci širokého spektra subjektů na všech úrovních (tzv. multilevel governance). K úspěšné realizaci příslušných opatření je nezbytné systémové ukotvení agendy napříč různými resorty a sférami veřejné administrativy (horizontální i vertikální), včetně politické podpory. Takovéto strategické řízení pro oblast integrace cizinců již delší dobu používá i Úřad ministryně pro rovnost a integraci v Sasku (Der Geschäftsbereich der Staatsministerin für Gleichstellung und Integration/SMGI). Setkání se tedy zaměřilo na sdílení zkušeností ze Saska, jejich srovnání s českým kontextem a výměnu dobré praxe v oblasti integrace. Mezi hlavní diskutovaná témata patřila integrační opatření v obou zemích (od konkrétních opatření např. v oblasti zaměstnání migrantů až po posílení občanské společnosti prostřednictvím demokratického  politického vzdělání), právní regulace příchodu zahraničních pracovníků, společenská akceptace integrace cizinců, projevy xenofobie a práce s veřejností a s médii.

Více informací o tomto setkání naleznete na tomto odkazu.