Úvod Novinky Praha sklidila úspěch v projektu sítě Eurocities

Praha sklidila úspěch v projektu sítě Eurocities

Specialista integrace cizinců MHMP J. Janoušek se v říjnu tohoto roku zúčastnil v rámci projektu CONNECTION (CONNEcting Cities Towards Integration actiON) realizovaném mezinárodní sítí evropských měst Eurocities třídenního workshopu ve městě Turín (11.-13.10.2021). Praha byla do tohoto projektu vybrána na základě přihlášky podané do Eurocities a společně s Hamburkem v něm působí jako tzv. hostující město, které má spolupracovat s konsorciem municipalit Paříže, Turína, Soluně a Záhřebu, které jsou přímými partnery Eurocities a v projektu se zaměřují na téma, jak rozvinout strategický přístup měst k integraci, participaci a interakci.

Projekt CONNECTION, který začal v roce 2020 a končit bude v roce 2022, se zaměřuje na rozvoj integračních politik v zapojených městech a cílí vedle jejich metodické podpory a identifikace dobrých zkušeností a praxí z oblasti integrace cizinců i na to, aby byly tyto příklady dobré praxe a další výstupy projektu (jako např. metodické dokumenty pro města) přenášeny i na další evropské municipality, které nebyly do projektu přímo zapojeny. K tomuto účelu mají být v tomto projektu vybráni zástupci ze zapojených měst – tzv. integrační šampioni, kteří budou se sítí Eurocities aktivně spolupracovat právě na dalším představení a přenosu výstupů projektu dále i po jeho skončení. Specialista integrace cizinců MHMP J. Janoušek se aktivně zapojoval do doposud proběhnuvších setkání realizovaných v rámci projektu CONNECTION a aktivně se podílel i na připomínkování jednoho z připravovaných metodických materiálů zaměřeného na strategický přístup k rozvoji a implementaci městských integračních politik. Dále se přímo podílel i na programu workshopu v Turíně, kde prezentoval výzvy, kterým v oblasti integrace cizinců HMP momentálně čelí. Díky této aktivní participaci na projektu CONNECTION byl jako jeden z integračních šampionů vybrán právě zástupce Prahy J. Janoušek, přičemž společně s ním byla druhým šampionem či spíše šampionkou vybrána zástupkyně města Záhřeb Jana Radić.

Praha se tak díky zapojení do projektů a aktivit sítě Eurocities, která sdružuje více než 200 evropských měst z 38 zemí, stále více zviditelňuje i na mezinárodní úrovni a stává se v oblasti na téma integrace a migrace platným partnerem této mezinárodní sítě i dalších evropských měst, které se tomuto tématu zvláště na úrovni Evropské unie stále intenzivněji věnují.