Úvod Novinky Změna pro zaměstnance! 

Změna pro zaměstnance! 

Nouzový stav byl prodloužen pouze do 11. dubna 2021. Se skončením nouzového stavu k 11. dubnu končí i dočasná možnost pro držitele zaměstnaneckých a modrých karet jednodušeji změnit zaměstnání podle krizového opatření vlády.

Od 12. dubna 2021 lze tedy měnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení již výhradně podle pravidel stanovených zákonem o pobytu cizinců. Máte-li zaměstnaneckou kartu, jste povinni ohlásit změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení Ministerstvu vnitra alespoň 30 dní předem, přičemž změnit zaměstnavatele můžete nejdříve 6 měsíců od vydání karty. Držitelé modré karty mohou změnit zaměstnavatele či své pracovní zařazení během prvních 2 let pouze po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra.

Více informací pro držitele zaměstnanecké karty a držitele modré karty naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.