Úvod Novinky Změny v zákoně o pobytu cizinců 

Změny v zákoně o pobytu cizinců 

Připravili jsme pro vás přehled nejzásadnějších změn, které přináší novela zákona o pobytu cizinců. Změny platí od  2. 8. 2021.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROZSAHU KOMPLEXNÍ PÉČE

Nově může být komplexní zdravotní pojištění cizinců sjednáno jen u Pojišťovny VZP, a.s. Pokud máte již v tuto chvíli uzavřené pojištění u jiné pojišťovny (stihli jste jej uzavřít před 2.8.2021), zůstává i nadále v platnosti a nemusíte uzavírat novou smlouvu. Změna v zákoně se vás dotkne až v okamžiku, kdy si budete prodlužovat své povolení k pobytu a sjednávat nové pojištění.

Zákon o pobytu cizinců od 02.08.2021 stanoví pro cizince, který vstupuje na území a bude na něm pobývat  déle než 90 dnů, povinnost uzavřít do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění v rozsahu  komplexní zdravotní péče.

Povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, případně je jim zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC. Dále tato povinnost neplatí pro občany Evropské unie a jejich blízké rodinné příslušníky.

Cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče, jak je požaduje zákon o pobytu cizinců,  bude po dobu pěti let od účinnosti novely zákona o pobytu cizinců (tedy od 02.08.2021 do 02.08.2026) moci  být sjednáno výhradně s Pojišťovnou VZP, a.s. (PVZP).

Cizinci si mohou sjednat pojištění on-line na stránkách Pojišťovny VZP, a.s. Veškeré dokumenty, včetně kartičky pojištění i potvrzení o zaplacení jim přijdou na zadanou e-mailovou adresu.
 

Jak postupovat, když jste pojištěni u PVZP a potřebujete navštívit lékaře?

Kontaktujte asistenční službu AXA Assistance a řiďte se jejími pokyny. Asistenční služba je k dispozici nonstop, hovoří všemi základními světovými jazyky, ma k dispozici aktuální seznam smluvních lékařů a zdravotních zařízení, popř. může dát zdravotnímu zařízení garanci úhrady a podobně. Kontakt na asistenční službu naleznete na kartičce pojištěné osoby.

Aktuálně: Pojišťovna hradí veškerou zdravotní péči poskytnutou v souvislosti s Koronavirem, a to ve více než 5000 smluvních zdravotnických zařízeních na území České republiky. Na doporučení lékaře nebo hygienické stanice rovněž hradí testy na prokázání COVID-19.


 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE NAROZENÉHO NA ÚZEMÍ 

Děti narozené v ČR rodičům s dlouhodobým pobytem mají do 60 dnů od narození veřejné zdravotní pojištění, poté rodiče uzavírají komplexní pojištění.

Nově je pojištěncem veřejného zdravotního pojištění také dítě, které se narodilo na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem. Takové dítě je pojištěncem veřejného zdravotního pojištění pouze po omezenou dobu, a to ode dne jeho  narození do konce kalendářního měsíce, v němž završilo 60 dnů věku. Pojistné za dítě hradí jeho zákonný  zástupce (tedy zpravidla rodič). Narození dítěte je nutné ohlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně, u které je  pojištěna matka dítěte; nemá-li matka dítěte na území ČR veřejné pojištění, pak pojišťovně, u které je  pojištěn otec, pokud ani on nemá v ČR veřejné pojištění, potom je třeba nahlásit narození dítěte u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR). Více informací, včetně postupu jak dítě přihlásit se dozvíte na webových stránkách VZP ČR.

Poté je třeba sjednat dítěti komerční zdravotní pojištění! 

Další informace naleznete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dočasně stále platí: Pokud má žena komerční zdravotní pojištění uzavřené u jiné zdravotní pojišťovny (které stihla uzavřít před 2.8.2021), není to povinností, ale je dobré se připojistit na předporodní a porodní péči. Minimální doba pojištění je obvykle 12 měsíců. Pozor na čekací doby pojištění!

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE OBČANŮ EU A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

  • Doklad přechodného pobytu pro občany EU se mění – nově bude vydáván doklad „osvědčení o registraci“.
  • Nový poplatek za podání žádosti

Občané EU a jejich rodinní příslušníci nově platí za podání všech žádostí o pobyt na Ministerstvu vnitra poplatek 200 Kč formou kolku.

Zpoplatněny jsou následující žádosti:

  • občanů EU o vydání osvědčení o registraci;
  • žádost o vydání povolení k přechodnému  pobytu rodinného příslušníka občana EU;
  • žádost o prodloužení pobytové karty nebo průkazu o povolení  k pobytu rodinného příslušníka občana EU;
  • žádost o vydání povolení k trvalému pobytu občana  EU a jeho rodinného příslušníka;
  • žádost o provedení změny  v dokladu o pobytu občana EU nebo jeho rodinného příslušníka.

Správní poplatky se vybírají ve formě kolkové známky. Platba správního poplatku v hotovosti nebo platební  kartou není možná, protože k tomu pracoviště Ministerstva vnitra nejsou vybavena – na pracovištích není  ani pokladna ani terminály pro příjem platby kartou.

  • Mění se definice rodinného příslušníka a podávání žádostí o přechodný pobyt u rodinných příslušníků občanů EU.

Více informací se dozvíte na stránkách Ministerstva vnitra.